Natuurinclusief | Stedelijke ontwikkeling | Participatie in het groen

Groene Groei Communicatie en Advies
Amstelveen

Natuurlijke en gezonde leefomgeving versterken, daar draag ik aan bij door het organiseren van participatie events, coachen van teams en het verhelderen van vragen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Met Groene Groei Communicatie en Advies sta ik voor verhelderen, betrekken en versterken bij vragen op het gebied van natuur en milieu. Met een netwerk van groene en duurzame doeners organiseer ik sinds 2017 events, versterk teams en schrijf over natuur, klimaat en duurzaamheid. Voorbeelden van diensten die ik aanbiedt zijn:

  • Organiseren van participatie events over het verduurzamen van bestaande buurten, zwerfvuil aanpakken en natuurinclusief bouwen.
  • Schrijven van blogs, interviews en achtergrondartikelen over de circulaire economie, schonere energie en biodiversiteit
  • Strategische en media coaching voor teams die zich bezig houden met natuur, milieu en klimaatvraagstukken.

Over Groene Groei Communicatie en Advies

Voor de liefde in Amstelland geland, organiseer ik sinds 2017 events en schrijf ik over natuur-, klimaat- en milieuvraagstukken. Geïnspireerd door ontwikkelingswerk in Afrika vraag ik mij vaak af wat ik kan leren in mijn straat, buurt en stad van projecten zoals:

  • Aanleg van een permaculture moestuin voor en door scholieren rond hun school.
  • Grondstoffen terugwinnen uit een 'flying toilet' of plastic zwerfvuil door en voor de gemeenschap?
  • Hemelwater en rioolslib opvangen voor lokale energie en landbouw

Zo heb ik de laatste jaren een netwerk opgebouwd van duurzame en groene doeners met wie ik bijeenkomsten organiseer zoals energie ontbijten, zwerfvuil opruim acties, natuurwerkdagen. trainingen en kennissessies over natuur en milieu.


Groene Groei Communicatie & Advies

Jacqueline Quarles van Ufford

Molenweg 38
1182 CL Amstelveen

Lid van beroepsvereniging

Natuurinclusief | Stedelijke ontwikkeling | Participatie in het groen